NGL – OBVESTILA – 2019/20 – UČITELJICA VERONIKA ŠAREC

OBVESTILO ZA UČENCE PREDMETA NGL

PRI POUKU NGL POTREBUJEMO:

– delovni zvezek Nauk o glasbi 1, 2, 3, 4, 5 ali 6 (odvisno od razreda, avtoric: Ulokina, Urbančič, Repše, založil Glasbeni atelje Tartini.

– notni zvezek (razmak med črtami v notnem črtovju naj bo širši),

– svinčnik, radirko, šilček, barvna pisala,

– copate,

VELIKO DOBRE VOLJE.

 

Nauk o glasbi kot predmet preko različnih glasbenih dejavnosti spodbuja razvoj glasbenega posluha, glasbenih sposobnosti in spretnosti ter glasbenih znanj. Ker pouk poteka le enkrat tedensko (kar je za napredovanje premalo treninga, je domače delo obvezno). Za kvalitetno delo upoštevajmo, da je pomembno tudi:

  • prinašanje vseh potrebščin, točen prihod v GŠ in redno opravljanje domačih nalog, ki jo učenci dobijo vsako uro brez izjeme (če smo bili odsotni, se o učni temi in domači nalogi pozanimamo pri sošolcih);
  • doma vadimo po korakih in navodilih, ki jih preizkusimo že v šoli, doma je z enakim delom potrebno nadaljevati;
  • datumi ocenjevanj za šolsko leto 2019/20 so:
    • pisno: teden od 9. 12. 2019 do 16. 1. 2020
    • pisno: teden od 11. 5. do 10. 6. 2020
    • sprotno pisno in ustno: okvirno in po dogovoru vsak termin NGL od oktobra naprej
  • preverjanje znanja poteka sprotno.

OPRAVIČILA odsotnosti od pouka najkasneje v petih dneh po odsotnosti starši sporočijo ustno ali učenci prinesejo pisno (lahko tudi po e-pošti).

OBVESTILA s strani GŠ pošljemo po elektronski pošti ali sms-sporočilu (le v nujnih primerih).

Pomembno je, da imamo v evidenci učenca v e-glasbeni šoli vnesen tudi e-mail staršev, sicer učenec iz določenega razreda ne prejme obvestila. Prosim, da preverite pri učiteljih inštrumenta, če je e-mail vnesen.

GOVORILNE URE ob ponedeljkih ob 18.50 (Mengeš) ali ob petkih popoldne (Radomlje) ali se dogovorimo za drug termin. V vseh primerih se je potrebno na govorilno uro prej najavit po e-pošti ali osebno. V nujnih primerih pridite v popoldanskem času k meni v učilnico (ob petkih sem v Radomljah, ostale dni v Mengšu).

Moj e-naslov: veronika.sarec@guest.arnes.si

Pri pouku nauka o glasbi bo največji poudarek na izkustvenem učenju, kolikor bo čas dopuščal tudi z uporabo Orffovih glasbil in različnih didaktičnih iger. Tudi v letošnjem letu bo poudarek na zbranem poslušanju glasbe, še vedno bomo razglabljali kaj je KONCERTNI BONTON. Fino bo, če boste temu sledili tudi doma.

Učenci 5. in 6. razreda bodo v letošnjem letu doma brali krajša besedila o glasbi in o njih pripravili zelo kratka poročila, ki jih bodo predstavili sošolcem.

Za vse učence nauka o glasbi bomo organizirali koncert poučne narave (1.-4. r. skupaj, 5., 6. r ter učenci solfeggia skupaj). Na dan koncerta ne bo pouka nauka o glasbi, obisk koncerta pa bo obvezen. Datum in uro vam bom sporočila naknadno. Učitelji nauka o glasbi smo se z vodstvom šole odločili, da bomo več truda namenili vzgoji poslušalcev, kar je ena naših poglavitnih nalog. Pri tem nam lahko obilno pomagate s tem, da tudi sami s svojimi otroki obiskujete koncerte (ne le tiste, na katerih otroci nastopajo). Priporočam vam poleg obiska koncertov GŠ Domžale (v lanskem letu jih je bilo čez 200) tudi glasbene prireditve, ki jih organizira Kulturni dom Franca Bernika v Domžalah, številne nastope različnih pevskih zborov, ki jih je v naši okolici res veliko, pester program nam nudijo okoliški pihalni orkestri in obisk vsaj enega koncerta Simfoničnega orkestra Domžale Kamnik. Seveda pa bo posebno doživetje, če se boste odpravili še kam dlje od meja naših občinJ

V aprilu 2020 bo ponovno potekalo mednarodno tekmovanje iz solfeggia ICCMM v Mariboru. Za zainteresirane učence bom imela dodatne priprave na tekmovanje, seveda pa bo potrebno precej dela opraviti doma. Nekatere učence bom zagotovo sama povabila k sodelovanju, seveda pa bom vesela, če se bo kdo še sam javil, da si želi take preizkušnje.

“Navdušenje srca se nehote izraža s pesmijo, plesom in ritmičnim gibanjem telesa.”

                                                             (Knjiga sprememb)

Naj se navdušenje širi in raste skozi vse leto,

dr. Veronika Šarec