OBVESTILO ZA VSE UČENCE PREDMETA NGL v šol. l. 2019/20 UČITELJICA: Joži Gabrijel Vidic

OBVESTILO ZA VSE UČENCE PREDMETA NGL – 4. in 5. razred (Oddelek Domžale) v šol. l. 2019/20

UČITELJICA: Joži Gabrijel Vidic

PRI POUKU NAUKA O GLASBI POTREBUJEMO:

  • učbenik Mali glasbeniki 4 ali 5 (odvisno od razreda!)
  • svinčnik, radirko, šilček, barvna pisala
  • copate