NGL, Solfeggio – OBVESTILA 2018/19 – UČITELJICI JOŽICA GABRIJEL VIDIC IN ANA KLOPČIČ

OBVESTILO ZA VSE UČENCE PREDMETA

NGL 1, 2,3, 4, 5, 6 in Solfeggio I in II

UČITELJICI: Ana Klopčič in Jožica Gabrijel Vidic

PRI POUKU NGL POTREBUJEMO:

– delovni zvezek Mali glasbeniki 1, Mali glasbeniki 2, Mali glasbeniki 3, Mali glasbeniki 4, Mali glasbeniki 5, in Mali glasbeniki 6, Solfeggio I, Solfeggio II (odvisno od razreda, avtoric: B. Tornič Milharčič, K. Širca Costantini in M. Širca Pavčič),

– notni zvezek (za mlajše učence naj bo razmak med črtami v notnem črtovju širši),

– svinčnik, radirko, šilček, barvna pisala,

– copate.

 

RODITELJSKI SESTANEK LE ZA STARŠE UČENCEV NGL 1

Na prvo uro pouka po urniku (pouk začnemo s 4. septembrom!) ste vabljeni učenci in starši, ki ste v glasbeni šoli prvo leto, da se pogovorimo o načinu dela pri pouku NGL.

 

 

Želim uspešen začetek šolskega leta!

Ana Klopčič in Jožica Gabrijel Vidic