REZULTATI SPREJEMNIH PREIZKUSOV ZA ŠOL. L. 2017/17

Na spodnjih povezavah so seznami kandidatov, ki so opravljali sprejemne preizkuse za šolsko leto 2017/18. Prosimo, da nujno preverite ujemanje cifre, ki ste jo dobili napisano na obvestilu in inicialk učenca. V primeru neujemanja, nas takoj kontaktirajte.

SEZNAM SPREJETIH UČENCEV ZA ŠOL. L 2017/18 K vpisu vas vabimo od ponedeljka od petka od 8. – 12. ure, najkasneje do 16. junija 2017.

SEZNAM ČAKAJOČIH UČENCEV ZA ŠOL. L. 2017/18 – Ker je bilo kandidatov veliko, prostih mest pa malo, smo najprej sprejeli učence z najvišjim številom točk in glede na potrebe v matični šoli ter na oddelkih. V kolikor se določeno število kandidatov ne bo vpisalo, oziroma se jih bo v prvih mesecih novega šolskega leta določeno število izpisalo, bo možna razporeditev na prosto mesto, na katerega čakate. Šola čaka tudi na morebitno odobritev širitve s strani ministrstva za šolstvo, kar bo prineslo več vpisnih mest.

V nasprotnem primeru vas vabimo k ponovnemu opravljanju sprejemnega preizkusa za šolsko leto 2018/19.

SEZNAM NESPREJETIH UČENCEV ZA ŠOL. L. 2017/18

Dodatna pojasnila o rezultatih sprejemnih preizkusov bodo možna izključno v četrtek, 8. junija 2017, od 10.00 do 12.00 in v petek, 9. junija 2017, od 10.00 do 12.00. V navedenem času se z ravnateljico lahko pogovorite osebno ali pokličete na telefonsko številko 01/724-14-19.