Izpitni roki 2021/2022

ROKI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV

  • 10. do 15. september 2021: LETNI IZPITI – jesenski rok
  • 20. do 28. januar 2022: LETNI IZPITI – zimski rok
  • 16. do 20. maj 2022: LETNI IZPITI – majski rok za učence zaključnih razredov OŠ in SŠ
  • 11. do 20. junij 2022: LETNI IZPITI – junijski rok
  • 20. do 30. junij 2022: POPRAVNI IZPITI
  • 22. do 30. avgust 2022: POPRAVNI IZPITI
  • 22. do  31. avgust 2022: LETNI IZPITI – jesenski rok
  • IZPITI ZA OBČANE (tiste, ki se ne šolajo na naši šoli): Izpite za občane bo možno opravljati v JANUARSKEM (zimskem) ROKU – prijave sprejemamo do vključno ponedeljka, 17. januarja 2022, in JUNIJSKEM ROKU – prijave sprejemamo do vključno ponedeljka, 6. junija 2022, v tajništvu šole ali preko elektronske pošte gs.domzale@guest.arnes.si.

Na naši šoli je možno tudi opravljanje izpitov za vse, ki niso vpisani v naše programe  (več informacij in prijavnico najdete na tej povezavi).