Šolski sklad

Šolski sklad je ustanovljen z namenom:

– financiranja dejavnosti in potreb razreda, oddelka, orkestra, zbora ali drugega sestava, ki ni sestavni del izobraževalnega programa, oziroma se ne financira iz javnih sredstev

– nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, avdio-video oprema, pohištvo in drugo …)

– zvišanje standarda izobraževanja in podobno

– pridobivanje avtorskih del za posamezno dejavnost

Šolski sklad se sestaja na rednih in korespondenčnih sejah, kjer obravnava tudi prispele vloge za refundacijo sredstev.
Prosilci (učenci, starši, učitelji) lahko za refundacijo sredstev zaprosijo preko vloge A ali vloge B. Na vlogah so navedene vse informacije v zvezi z obveznimi prilogami. 
Roki oddaje vlog v šolskem letu so:
– 30. 9.
– 31.1. 
– 30. 4.
Vloge so obravnavane na prvi seji po navedenih datumih.

Šolski sklad sestavljajo člani:

– predstavniki šole:  Miha Nagode  (predsednik šolskega sklada), Miro Novak  in Andreja Marčun Kompan.

– predstavniki staršev: Zorana Sicherl, Natalija Tomažin, Tomaž Juvančič in Uroš Pečnik.

Dostopnost