Skupinski pouk oddelek Brdo

NAUK O GLASBI (prof. Tomaž Pirnat)

Pouk poteka v Osnovni šoli Janka Kersnika na Brdu v glasbeni učilnici (1. nadstropje).

3. j: sreda, 14.15 – 15.00
1. j: sreda, 15.00 – 16.00
5. j: sreda, 16.00 – 17.00