Skupinski pouk oddelek Brdo

TOREK: 14.00-14.45: 3. a razred

SREDA: 14.00-14.45: 1. razred

SREDA: 14.45-15.30: 3. b razred

SREDA: 15.30-16.15: 5. razred

Pouk poteka v Osnovni šoli Janka Kersnika na Brdu v glasbeni učilnici (1. nadstropje).