NEŽA POTOČNIK – OBOA

je na 48. državnem tekmovanju mladih glasbenikov osvojila
96,33 točke, 4. mesto in zlato plaketo!

Mentorica: prof. JANA PAVLI PER

Korepetitor: prof. MIHA NAGODE

ČESTITKE!!!!