DOBITNIK GERBIČEVE NAGRADE JE prof. TOMAŽ HABE

Včeraj so Gerbičevo nagrado, najvišje priznanje za delo v glasbenem izobraževanju,  podelili prof. TOMAŽU HABETU.

V dobi svoje profesure, najprej na naši šoli in kasneje na Konservatoriju za glasbo v Ljubljani, so se pod njegovim budnim mentorstvom kalili nešteti slovenski glasbeniki. Ob rednem pedagoškem delu je Tomaž Habe izdal tudi več učbenikov, ki so postavili trdne temelje glasbeni pedagogiki.

Njegovo pedagoško delo pušča globoke sledi v slovenskem glasbenem izobraževanju.

Prof. HABE, čestitke!!!!