DOBRA VOLJA JE NAJBOLJA

Dobra volja je zagotovo najbolja! To vedno tudi naši učenci pihal, trobil, tolkal in petja. Za vas so pripravili prav dobrovoljen letni koncert, ki je predolg, da bi ga stlačili v en sam nasmejan košek, zato sta tu kar dva: