GLASBENA ŠOLA DOMŽALE VAM v 2016 ŽELI…

Pravih not

      … skladnih harmonij

                         …malo nižajev in

                                   veliiiiiko VIŠAJEV!!!!