SPREJEMNI PREIZKUSI ZA VPIS

Sprejemni preizkusi so za nami. Obvestila o rezultatih boste prejeli po pošti od 1. do 10. junija.