ZLATI SLAVČEK!

Na regijskem tekmovanju smo dobili še eno zlato medaljo.

Zlati slavček je pevec

BLAŽ BERLEC.

čestitke pevcu, učiteljici

URŠKI URBANIJA ŽUN

in pianistu

MIHI NAGODETU!!!