ČLANI SVETA STARŠEV 2020/21

Zap. št. PRIIMEK IN IME PREDSTAVNIK ODDELKA
1. BARTOL Romana trobila – odd. Domžale in Mengeš, NGL – odd. Radomlje
2. BAŠ BERAVS Alenka klavir, orgle – odd. Domžale
3. PETERKA Alenka flavta – odd. Domžale
4.

FALE Barbara

(predsednica sveta staršev)

klavir, flavta, klarinet, trobila, NGL – odd. Moravče
5. JUVANČIČ Tomaž tolkala – odd. Domžale in Mengeš
6. KINK Matevž klavir, NGL – odd. Brdo
7. MUŠIČ Matjaž klarinet, kljunasta flavta, saksofon – odd. Domžale in Mengeš
8. MIHELIČ Barbara kitara – odd. Domžale in Mengeš
9. POTOČNIK Maja flavta, oboa, kljunasta flavta – odd. Mengeš
10.

KAVKA Alenka

(namestnica predsednice sveta staršev)

PGV, GLP – odd. Domžale in Mengeš
11. KVEDER Kristjan trobila, flavta, klarinet, kljunasta flavta – odd. Brdo
12. SICHERL Zorana klavir, orgle – odd. Mengeš
13. HORJAK Tatjana violina – odd. Mengeš, petje odd. Mengeš in Domžale
14. TOMAŽIN Natalija harmonika – odd. Domžale in Mengeš
15. VASLE Renata violina, violončelo – odd. Domžale