KOLEDARČEK NASTOPOV

Domžale

Redni nastopi bodo v Dvorani Acija Bertonclja ob četrtkih predvidoma ob 18.30. V primeru velikega števila nastopajočih bosta nastopa dva in sicer ob 18.00 in ob 19.00.

Koncerti bodo v Tomčevi dvorani Kulturnega doma Franca Bernika Domžale ob 19. uri, razen koncert učencev 1. razreda in predstavitev za glasbene pripravnice, ki bosta ob 18. uri.

Na rednih nastopih so zaželeni tudi tekmovalci, vendar ne s celotnim programom. Ko tekmovalci izvajajo celoten tekmovalni program, naj se mentorji med seboj povežejo in določijo dodatne termine.

Zap. št. datum organizator/ka opombe
1. 4. oktober Laura Medvec Šemrov, Veronika Šarec Miška si poišče nov dom – glasbeno baletna pravljica v sodelovanju z Glasbeno šolo Kamnik
2. 5. oktober Romana Bizjak Saje  
3. 12. oktober Meta Novak  
4. 19. oktober Tomaž Smole  
5. 9. november Laura Medved  
6. 16. november Maruša Urankar  
7. 23. november Luka Einfalt  
8. 7. december Lovro Ravbar

9. 14. december Joži Gabrijel Vidic, Ana Klopčič božično-novoletni koncert v soorganizaciji s šolskim skladom v KD
10. 4. januar Veronika Šarec  
11. 11. januar Miro Novak  
12. 18. januar Almira Hamidullina  
13. 25. januar Peter Kranjec Koncert godalnega oddelka v KDFB
14. 31. januar Meta Novak Koncert klavirskega oddelka v KDFB
15. 1. februar Peter Kranjec  
16. 10. februar Katarina Kukovič Pustni nastop oddelka pihal, trobil, tolkal in petja
17. 15. februar Andrej Huterer  
18. 1. marec Matej Banič  
19. 8. marec Gabriela Neculcea  
20. 15. marec Urška Urbanija Žun  
21. 22. marec Jože Smrekar  
22. 29. marec Miran Juvan  
23. 5. april Andreja Humar, Miro Novak Koncert učiteljev v KDFB
24. 12. april Laura Medved Zaključni koncert oddelka Dob
25. 19. april ob 18h Gabriela Neculcea, Andrej Huterer Koncert učencev prvih razredov v KDFB
26. 26. april Tanja Jarc  
27. 10. maj Lovro Ravbar, Daniel Savnik Posluh pod zvezdami – koncert orkestrov in komornih skupin v Parku pri občini
28. 16. maj ob 18h Laura Medved Šemrov, Veronika Šarec Predstavitveni koncert za glasbene pripravnice v KDFB
29. 17. maj Blaž Pucihar  
30. 21. maj Matej Banič, Luka Einfalt Zaključni koncert oddelka  Domžale v KDFB
31. 31. maj Andreja Humar, Žan Legat Zaključni koncert GŠ Domžale v KDFB

Mengeš

Nastopi bodo v dvorani GŠ Mengeš ob torkih ob 18.30, koncerti pa bodo v dvorani Kulturnega doma Mengeš ali Župnijskem domu ob 19. uri.

zap. št. datum organizator/ka opombe
1. 3. oktober Olga Stele
2. 17. oktober Ana Klopčič
3. 7. november Staša Udovič
4. 21. november Mykhaylo Madan
5. 28. november Katarina Kukovič
6. 12. december Staša Udovič, Olga Stele božično-novoletni koncert
7. 9. januar Marko Zrnec
8. 23. januar Dimitrij Lederer
9. 30. januar Zoran Potočan
10. 13. februar Jana Pavli Per
11. 6. marec Miran Juvan
12. 20. marec Petra Einfalt
13. 10. april Miha Nagode
14. 17. april Olga Stele
15. 24. april Marko Zrnec
16. 8. maj Staša Udovič
17. 22. maj Damjan Tomažin
18. 29. maj Katarina Kukovič, Miran Juvan

zaključni koncert oddelka Mengeš

(Župnijski dom)

 

Moravče

Nastopi bodo v OŠ Jurija Vege Moravče ob torkih ob 18. uri.

Zap. št. Datum Organizator/ka Opombe
1. 7. november Petra Einfalt Božični nastop
2. 13. februar Anamarija Javornik Zupanc
3. 22. maj Jakob Saje Letni koncert oddelka Moravče

 

Brdo pri Lukovici

Nastopi bodo v OŠ Janka Kersnika (učilnica za geografijo v 1. nadstropju) ob 17.00, zaključni koncert oddelka Brdo pa v kulturnem domu v Lukovici ob 19. uri.

Zap. št. Datum Organizator/ka Opombe
1. 13. november Jakob Saje
2. 5. februar Luka Einfalt  
3. 23. april Tanja Jarc  
4. 17. maj Tomaž Pirnat Zaključni koncert oddelka Brdo

 

Dob

Zaključni koncert oddelka Dob bo 9. aprila 2018, ob 19. uri, v dvorani Acija Bertonclja v Domžalah. Organizatorka je Laura Medved Šemrov.

Radomlje

Zaključni koncert oddelka Radomlje bo 26. januarja 2018, ob 18. uri, v dvorani KD Radomlje. Organizatorka je Veronika Šarec.

 

Datumi razrednih in zaključnih nastopov ter recitalov bodo določeni po dogovoru z ravnateljico.