NAPOVEDNIK SEMINARJEV

SEMINAR ZA KLARINET, 27. do 29. marec 2020

Glasbena šola Domžale od 27. do 29. marca 2020 organizira seminar za klarinet. Vodil ga bo prof. Andrew Marriner iz Francije.

Prijavnica za seminar za klarinet 2020

Rok za prijavo je 25. marec 2020.

Kotizacija za udeležence na seminarju je 140 EUR.

Prosimo, da kotizacijo poravnate na podračun pri UJP št.: 01223-6030709822, sklic SI 00 291306

in sicer najkasneje do 25. marca 2020.

Račun za plačilo kotizacije vam bomo izstavili po zaključku seminarja.

Priloženo izpolnjeno prijavnico za seminar pošljite na naslov: Glasbena šola Domžale, Ljubljanska cesta 61, 1230 Domžale

Seminar je že tradicionalen, saj se bo odvijal že enaindvajsetič in v celoti ustreza standardom državne komisije za organizacijo stalnega strokovnega izobraževanja, zato bomo po izpeljavi seminarja zaprosili komisijo za ovrednotenje udeležbe z 1,5 točke za napredovanje učiteljev v nazive.