Izpitni roki 2017/2018

ROKI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV

 

 • 11. do 15. september 2017: LETNI IZPITI – jesenski rok
 • 22. do 30. januar 2018: LETNI IZPITI – zimski rok
 • 15. do 18. maj 2018: LETNI IZPITI – majski rok za učence zaključnih razredov OŠ in SŠ
 • 11. do 20. junij 2018: LETNI IZPITI – junijski rok
 • 20. do 30. junij 2018: POPRAVNI IZPITI
 • 20. do 30. avgust 2018: POPRAVNI IZPITI
 • 20. do 31. avgust 2018: LETNI IZPITI – jesenski rok
 • PRIVATNI IZPITI: Privatne izpite bo možno opravljati v JANUARSKEM (zimskem) ROKU – prijave sprejemamo do vključno srede, 10. januarja 2018 in JUNIJSKEM ROKU – prijave sprejemamo do vključno petka, 25. maja 2018, v tajništvu šole.

 Na naši šoli je možno tudi opravljanje privatnih izpitov (klik!).

Ob prijavi na privatni/e izpit/e je potrebno predložiti:

 • pisno prošnjo za opravljanje privatnega izpita oz. izpitov
 • med letom predelano snov (na prijavnici k izpitu)
 • za izpit pripravljeno snov (tudi dodatno snov, ki jo je določil strokovni aktiv učiteljev naše šole)
 • potrdilo o plačilu izpita oz. izpitov, ki ga kandidat/ka prinese na izpit in predloži komisiji