Izpitni roki 2018/2019

ROKI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV

  • 10. do 14. september 2018: LETNI IZPITI – jesenski rok
  • 21. do 30. januar 2019: LETNI IZPITI – zimski rok
  • 15. do 20. maj 2019: LETNI IZPITI – majski rok za učence zaključnih razredov OŠ in SŠ
  • 11. do 20. junij 2019: LETNI IZPITI – junijski rok
  • 20. do 28. junij 2019: POPRAVNI IZPITI
  • 20. do 30. avgust 2019: POPRAVNI IZPITI
  • 20. do 30 avgust 2019: LETNI IZPITI – jesenski rok
  • IZPITI ZA OBČANE (tiste, ki se ne šolajo na naši šoli): PIzpite za občane bo možno opravljati v JANUARSKEM (zimskem) ROKU – prijave sprejemamo do vključno ponedeljka, 14. januarja 2019 in JUNIJSKEM ROKU – prijave sprejemamo do vključno petka, 24. maja 2019, v tajništvu šole.

Na naši šoli je možno tudi opravljanje izpitov za vse, ki niso vpisani v naše programe (več informacij in prijavnico najdete na tej povezavi).