PRIVATNI IZPITI (za tiste, ki se ne šolajo na naši glasbeni šoli)

Na šoli lahko opravljate letne izpite, tudi če se ne šolate na naši šoli.

Pred opravljanjem izpita mora učenec komisiji predložiti osebni dokument (na vpogled). KANDIDATI MORAJO NA IZPITU IGRATI IZ ORIGINALNIH NOT!

KAJ JE TREBA ZNATI NA IZPITU ZA NAUK O GLASBI IN SOLFEGGIO? Klik na: Privat izpiti NGL in SOLFEGGIO

Kako se prijavim?

  1. Za prijavo na izpit izpolnite  VLOGO ZA OPRAVLJANJE PRIVATNEGA IZPITA (klik!).
  2. Izpolnjeno vlogo natisnete in izpolnite ter pošljete po pošti ali prinesete v tajništvo šole osebno  ali poskenirate in pošljete na  gs.domzale@guest.arnes.si
  3. Rok za prijavo je 12. 1. 2025 (zimski izpitni roki ) in 31. 5. 2025 (letni izpitni roki).
  4. Po elektronski pošti boste prejeli prijavnico na izpit (obrazec DZS 1,93), informacijo o  terminu opravljanja izpita in o plačilu.

Cenik:

1 izpit (samo NGL ali samo instrument) = 50  €

2 izpita (Instrument in NGL) = 80 €

Hkrati (en izpitni rok) je mogoče opravljati največ dva razreda istega predmeta.

Nakazilo na TRR:

SI56 0110 0600 8357 058

SKLIC: SI 00 291000

NAMEN: obvezno napišite IME IN PRIIMEK OTROKA, ki opravlja izpit

Glasbena šola Domžale

Ljubljanska c. 61

1230 Domžale

 

Dostopnost