PRISPEVEK ZA IZOBRAŽEVANJE

KOLIKO STANE?

 

KAJ KOLIKO ŠTEVILO OBROKOV
instrument (ali petje) + NGL (ali solfeggio) 250 € 10
NGL ali PGV ali GP ali solfeggio (SOLO*) 150 € 10
vpisnina 10 € 1**

*Brez pouka instrumenta ali petja!

**Stroški vpisnine bodo pripisani 1. položnici!

Položnice Vam na dom prinese poštar!

 

Paket ugodnosti »GLASBENE DRUŽINE«

 

%

1.   otrok 100% prispevka
2.   otrok 100% prispevka
3., 4. … otrok Oproščen(i) plačevanja prispevka za izobraževanje

 

Če ste se našli v razpredelnici za popuste (več otrok, ki se šolajo na naši šoli), morate oddati prošnjo za oprostitev prispevka za izobraževanje in sicer v tajništvo šole do 15. septembra za tekoče šolsko leto .

Za plačevanje prispevka lahko odprete tudi TRAJNIK (Klik! – in ste na povezavi!)