Urniki NGL, GP, PGV in Solfeggia

NEKAJ NAPOTKOV ZA USPEŠNO DELO PRI POUKU NGL V ŠOLSKEM LETU 2018/19

Nauk o glasbi kot predmet preko različnih glasbenih dejavnosti spodbuja razvoj glasbenega posluha, glasbenih sposobnosti in spretnosti ter glasbenih znanj. Ker pouk poteka le enkrat tedensko (kar je za napredovanje premalo treninga, je domače delo obvezno). Za kvalitetno delo upoštevajmo, da je pomembno tudi:

 • prinašanje vseh potrebščin, točen prihod v GŠ in redno opravljanje domačih nalog (če smo bili odsotni, se o učni temi in domači nalogi pozanimamo pri sošolcih);
 • doma vadimo po korakih in navodilih, ki jih preizkusimo že v šoli, doma je z enakim delom potrebno nadaljevati;
 • datumi ocenjevanj za šolsko leto 2018/19 so:
  • pisno: teden od 10. – 21. 12. 2018
  • pisno: teden od 13. – 17. 5. 2019
  • ustno: okvirno in po dogovoru vsak termin NGL od oktobra naprej;
  • preverjanje znanja poteka sprotno.

SODELOVANJE S STARŠI

OPRAVIČILA odsotnosti od pouka najkasneje v petih dneh po odsotnosti starši sporočijo ustno ali učenci prinesejo pisno.

OBVESTILA s strani GŠ pošljemo po elektronski pošti ali sms-sporočilu, visela bodo tudi na vratih učilnice.

Pomembno je, da imamo v evidenci učenca v e-glasbeni šoli vnesen tudi e-mail staršev, sicer učenec iz določenega razreda ne prejme obvestila. Prosim, da preverite pri učiteljih inštrumenta, če je e-mail vnesen.

GOVORILNE URE za domžalske in mengeške učence bodo:

prof. JOŽICA VIDIC ob petkih ob 16.30 (Domžale).

prof. VERONIKA ŠAREC ob sredah ob 17.45 (Mengeš).

prof. ANA KLOPČIČ ob četrtkih ob 16.00 (Domžale, vendar velja za oba oddelka).

Prosimo za predhodno obvestilo po elektronski pošti (naslovi so na šolski spletni strani).

 

Vsem želimo uspešno glasbeno šolsko leto 2018/19!