Učitelji

 

 Učitelj  Predmet  Oddelek  E-naslov
BANIČ Matej kitara, komorna igra  Domžale matej.banic@gmail.com
BIZJAK SAJE Romana klavir, korepeticije Domžale romana.saje@gmail.com
DADIČ Ana flavta Domžale anadadic@gmail.com
EINFALT Luka  trobenta, rog, pozavna, tuba, rog druga trobila, kljunasta flavta, komorna igra orkester  Domžale, Mengeš, Lukovica luka.einfalt@guest.arnes.si
EINFALT Petra  flavta  Domžale, Moravče petra.einfalt@guest.arnes.si
GABRIJEL VIDIC Jožica  NGL, komorna igra,  otroški pevski zbor Domžale jozica.vidic@gmail.com
 
HAMIDULLINA Almira  violončelo  Domžale almira.hamidullina@gmail.com
HUMAR Andreja flavta, kljunasta flavta Domžale, Lukovica andreja.humar@guest.arnes.si
HUTERER Andrej violina Domžale andrejhuterer@gmail.com
JAVORNIK ZUPANC Anamarija  klavir, korepeticije, NGL, PGV, GLP Moravče  anamarija.javornik@gmail.com
JUVAN Miran  rog, komorna igra Domžale  miran.juvan@guest.arnes.si
KLOPČIČ Ana  klavir, PGV, GLP, NGL, SOLF,komorna igra  Domžale, Mengeš  anaklopcicgs@gmail.com
KRANJEC Peter  violina  Domžale kranjec.peter@gmail.com
KUKOVIČ Katarina  tolkala, komorna igra   Domžale, Mengeš  katarina.kukovic@gmail.com
LEDERER Dimitrij  klarinet  dimi3j@gmail.com
LEGAT Žan  harmonika, orkester  Mengeš zan.legat@guest.arnes.si
MADAN Mykhaylo violina Mengeš  misamadan@gmail.com
MARČUN Andreja flavta, kljunasta flavta Domžale, Dob marcun.andreja@gmail.com
MEDVED ŠEMROV Laura klavir, PGV, GLP, komorna igra Domžale, Dob lauramedvedsemrov@gmail.com
NAGODE Miha klavir, korepeticije Domžale, Mengeš mihanagode@gmail.com
NECULCEA Gabriela violina Domžale teresa.g.neculcea@gmail.com
NOVAK Meta klavir, korepeticije, komorna igra Domžale meta.novak@guest.arnes.si
NOVAK Miro kitara Domžale miro.novak@siol.net
PAVLI PER Jana oboa, kljunasta flavta Mengeš jana.pavli@gmail.com
PIRNAT Tomaž klavir, NGL, korepeticije, komorna igra Domžale, Lukovica tomaz.pirnat@guest.arnes.si
PODMILJŠAK Jan klarinet

jan.podmi@hotmail.com

 

POLANEC Andreja NGL, komorna igra Mengeš polaneckolenc@gmail.com
POTOČAN Zoran petje Mengeš zoran.potocan@siol.net
PUCIHAR Blaž klavir, korepeticije Domžale  pucihar77@gmail.com
RAVBAR Lovro saksofon, kljunasta flavta, komorna igra Domžale lovro.ravbar@gmail.com
SAJE Igor kitara Domžale igorsaje54@gmail.com
SAJE Jakob klarinet Lukovica, Moravče sajejaka@gmail.com
SAVNIK Daniel rog, trobenta Domžale, Lukovica Moravče daniel.savnik@gmail.com
SMOLE Tomaž harmonika Domžale tomaz.smole1@guest.arnes.si
SMREKAR Jože klavir, orgle, komorna igra Domžale smrekar.joze137@gmail.com
STELE Olga klavir, komorna igra Mengeš olga.stele1@guest.arnes.si
ŠAREC Veronika klavir, orgle NGL, GLP, korepeticije, komorna igra Domžale, Mengeš, Radomlje veronika.sarec@guest.arnes.si
UDOVIČ Staša harmonika, komorna igra Mengeš stasa.udovic@guest.arnes.si
URANKAR Maruša Flavta, orkester Domžale

marusa.urankar@gmail.com

 

URBANIJA ŽUN Urška petje, komorna igra Domžale ursa.urbanija@gmail.com
ZRNEC Marko kitara Mengeš marko.zrnec@guest.arnes.si