ODLIČNI USPEHI NAŠIH UČENCEV NA 53. TEKMOVANJU MLADIH GLASBENIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE (TEMSIG)

CITRE:

MILA GREGORC, kategorija I. a, zlata plaketa, 96,33 točk, 3. nagrada; posebna nagrada za najbolj obetavno tekmovalko v najnižji kategoriji (mentorica: Neli Zidar Kos)

MANCA ZRIMŠEK, kategorija I. a, srebrna plaketa, 92,67 točk (mentorica: Neli Zidar Kos)

MARTIN FORTUNA, kategorija I. b, zlata plaketa, 95 točk (mentorica: Neli Zidar Kos)

MANCA UDOVIČ, kategorija I. b, srebrna plaketa,  93,67 točk (mentorica: Neli Zidar Kos)

KATARINA PUSTOTNIK, kategorija I. c, srebrna plaketa,  92,67 točk (mentorica: Neli Zidar Kos)

VIOLINA:

KAJA BOŠTJANČIČ, kategorija I. a, srebrna plaketa, 90,33 točk (mentorica: Mojca Batič, korepetitor: Miha Nagode)

LARISA POTOČAN, kategorija I. b, srebrna plaketa, 93, 67 točk (mentorica: Mojca Batič, korepetitor: Miha Nagode)

AJDA KOKALJ, kategorija I.c, srebrna plaketa, 92, 33 točk (mentorica: Ana Novak, korepetitorka: Pandelina Atanasova)

GAJA ČELEBIČ, kategorija II.a, priznanje za udeležbo (mentorica: Mojca Batič, korepetitor: Miha Nagode)

HARFA:

EVELIN MEŽAN, kategorija I.a, zlata plaketa, 97, 67 točk (mentorica: Urška Križnik Zupan)

LEONORA REMŠE, kategorija I.a, bronasta plaketa, 86 točk (mentorica: Tea Plesničar)

MANCA ŠKRLEP. kategorija I.c, 3. nagrada, zlata plaketa, 97 točk (mentorica: Urška Križnik Zupan)

VIOLONČELO:

KATARINA KOLAR, kategorija I.b, zlata plaketa, 2. nagrada, 98,67 točk (mentorica: Almira Hamidullina, korepetitorka: Teja Komar)

ALJAŽ JUTERŠEK, kategorija I.c, zlata plaketa, 95,33 točk (mentorica: Almira Hamidullina, korepetitorka: Teja Komar)

VSEM TEKMOVALCEM, NJIHOVIM MENTORJEM IN KOREPETITORJEM ISKRENO ČESTITAMO!