ŠOLSKI ZVONEC ŽE ZVONI…

Urniki skupinskega pouka za nauk o glasbi in solfeggio 2023/24 bodo staršem poslani najkasneje v torek, 29. 8. 202,3 do 12.00.

Do torka boste starši prejeli tudi, h kateremu učitelju instrumenta je dodeljen vaš otrok in kdaj ima razdelitev individualnega urnika.

Želimo vam lep začetek novega šolskega leta!